Chương trình văn nghệ lưu động phục vụ cơ sở và tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-CĐTQTLDV ngày 31/01/2023 của Trung tâm Văn hoá Quảng Nam về việc tổ chức chương trình văn nghệ lưu động phục vụ cơ sở và tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 và Kế hoạch số 02/KH-TTVH-TTTh ngày 06/02/2023; Tối ngày 20 - 21/02/2023, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh – truyền hình huyện Phước Sơn, UBND xã Phước Hiệp, UBND xã Phước Đức tổ chức chương trình nghệ thuật tuyên truyền lưu động về cải cách hành chính - chuyển đổi số năm 2023.