Chương trình văn nghệ lưu động phục vụ cơ sở và tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-CĐTQTLDV ngày 31/01/2023 của Trung tâm Văn hoá Quảng Nam về việc tổ chức chương trình văn nghệ lưu động phục vụ cơ sở và tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 và Kế hoạch số 02/KH-TTVH-TTTh ngày 06/02/2023; Tối ngày 20 - 21/02/2023, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh – truyền hình huyện Phước Sơn, UBND xã Phước Hiệp, UBND xã Phước Đức tổ chức chương trình nghệ thuật tuyên truyền lưu động về cải cách hành chính - chuyển đổi số năm 2023.

Description: D:\Hồ sơ của Thành\NĂM 2023\CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH\BẢN TIN\hình tuyên truyền cchc 02.jpg

Tại Chương trình Trung tâm văn hóa Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh – truyền hình huyện, UBND xã Phước Hiệp, UBND xã Phước Đức đã phối hợp biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật gồm các tiết mục múa, hát về tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi về Đảng, Bác Hồ và quê hương Phước Sơn anh hùng. 

Đặc biệt, các nghệ sĩ đã mang đến cho bà con những tác phẩm hài kịch, dân ca lồng ghép khéo léo với kiến thức về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong đó đã phê phán, lên án những biểu hiện tiêu cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời chỉ ra những lợi ích của việc đẩy mạnh cải cách hành chính - chuyển đổi số ở mức độ 3, mức độ 4 đối với người dân, doanh nghiệp. 

Description: D:\Hồ sơ của Thành\NĂM 2023\CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH\BẢN TIN\hình 03.jpg

Thông qua đợt tuyên truyền cơ sở, góp phần tuyên truyền để người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện hiểu rõ và cùng chung tay với chính quyền địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ Nhân dân được tốt hơn.

Tin liên quan