Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

Sáng 2.3, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức họp trực tuyến đến các địa phương về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2023. PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Dự họp tại đầu cầu huyện Phước Sơn có Đ/c Đoàn Văn Thông Bí thư huyện ủy, Đ/c Hồ Công Điểm - PCT UBND huyện cùng đại diện các xã, phòng liên quan của huyện.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo đến tháng 12/2023 toàn tỉnh có 194 xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025, bình quân 13,78 tiêu chí/xã giảm 2,7 tiêu chí/xã. Có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu. Có 4 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong năm 2022 toàn tỉnh có 73 sản phẩm OCOP của 69 chủ thể được công nhận 3-4 sao. Năm 2023 toàn tỉnh phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM trong đó có xã Phước Năng huyện Phước Sơn. Có thêm ít nhất 15 xã NTM nâng cao, 80 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

 Đối với huyện Phước Sơn xây dựng NTM đạt được những kết quả nhất định, đến nay diện mạo các xã có sự thay đổi đáng kể, đường giao thông , trường học, trạm y tế, nhà văn hoá, thủy lợi được đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội  ngày càng được củng cố, cảnh quan môi trường nông thôn ngày một cải thiện. Đến nay XDNTM toàn huyện bình quân đạt 12,4 tiêu chí /xã, có 1 xã đạt chuẩn NTM, năm 2023 phấn đấu đưa xã Phước Năng về đích NTM.

Ảnh: Đại diện UBND xã Phước Năng tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị các địa phương trên địa bàn tỉnh trong đó có xã Phước Năng đã có những tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được, phân tích những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, nêu giải pháp và đề suất kiến nghị nhằm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tại mỗi địa phương.

Tin liên quan