UBND huyện Phước Sơn họp thường kỳ tháng 2

Chiều 1.3, UBND huyện tổ chức họp thường kỳ, đánh giá các mặt công tác tháng 2, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3.2023. Đ/c Lê Quang Trung Chủ Tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự và chỉ đạo cuộc họp có Đ/c Đoàn Văn Thông - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Ảnh: Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung phát biểu tại cuộc họp

Trong 2 tháng đầu năm 2023, tình hình KT-XH trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; các ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. An sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Dịch lở mồm lông móng xảy ra trên đàn gia súc. Công tác lập thủ tục triển khai các công trình xây dựng cơ bản năm 2023, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Bí thư Huyện ủy Đoàn Văn Thông yêu cầu UBND huyện, các xã thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đặc biệt là tái thiết các tuyến ĐH đi vùng cao. Quan tâm đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Tập trung giải quyết vướng mắc đối với các hộ dân khu bến xe cũ, chợ cũ và các hộ dân bị ảnh hưởng do nâng cấp tuyến Quốc lộ 14E, đồng thời chuẩn bị tốt cho diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện trong thời gian tới.

Ảnh: Đồng chí Đoàn Văn Thông Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung đề nghị các phòng chuyên môn của huyện, các xã thị trấn tiếp thu y kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư huyện ủy. Trong thời gian tới đồng chí chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện trong đó triển khai sớm việc hỗ trợ nhà ở cho đồng bào theo các chương trình mục tiêu. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số…

Tin liên quan