Xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN XÃ PHƯỚC HÒA

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

Nguyễn Thị Bích Xinh Bí thư Đảng ủy xã

0388 694 890

xinhntb@quangnam.gov.vn
Đinh Mạnh VĩnhChủ tịch UBND xã

0865 166 686

vinhdm1@quangnam.gov.vn
Hồ Văn TuấnP. BT đảng Ủy xã

0362 800 600

tuanhvn5@quangnam.gov.vn
Đặng Ngọc LiênP. CT UBND xã

0981 524 909

liendn@quangnam.gov.vn
Hồ Thị LượmP. CT HĐND xã

0868 008 374

luomht@quangnam.gov.vn
Pơ Loong NípCT.UBMTTQ xã

0987 499 542

nippl@quangnam.gov.vn
Hồ Văn NghiệpCT. CCB xã

0354 654 981

nghiephv@quangnam.gov.vn
Phan Thanh HiệpCT. Hội ND xã

0395 492 971

hieppt3@quangnam.gov.vn
Hồ Thị ThiênCT. Hội LHPN xã

0383 104 326

thienht2@quangnam.gov.vn
Nguyễn Thị ThếBT Đoàn TN xã

0396 378 391

thent3@quangnam.gov.vn
Hồ Thị HoaP.BT Đoàn TN xã

0966 716 572

hoaht@quangnam.gov.vn
Hồ Thị ThuP.CT. Hội LHPN xã

0382 764 587

thuht10@quangnam.gov.vn
Hồ Văn DũngP.CT. Hội ND xã

0988 965 223

dunghv7@quangnam.gov.vn
Đinh Mạnh VõP.CT. CCB xã

0357 600 050

vodm@quangnam.gov.vn
Hồ Thị HợiP.CT.UBMTTQ xã

0385 672 041

hoiht4@quangnam.gov.vn

Tin liên quan