Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị bàn kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững

Sáng ngày 23/02/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì tổ chức Hội nghị bàn và thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/HU, ngày 09/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hồ Công Điểm - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở nội dung của Chỉ thị 27-CT/HU về triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã bàn và thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2023-2030; trong đó, đề ra các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu; nội dung, hình thức tuyên truyền, tập trung vào 10 nội dung về thay đổi nếp nghĩ và 10 nội dung về thay đổi cách làm; giải pháp tổ chức thực hiện; đồng thời hiệp thương với các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên đảm nhận các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, xây dựng và nhân rộng các mô hình phù hợp, sát thực tế để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai trong hệ thống. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quảng khẳng định: đây là Cuộc vận động hết sức có ý nghĩa và thiết thực, khơi dậy được tinh thần sáng tạo, tự lực vươn lên trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị của địa phương trong thực hiện thắng lợi mục tiêu thoát khỏi tình trạng huyện nghèo vào năm 2025 theo Đề án của huyện đã đăng ký với Tỉnh và Trung ương. Đồng chí yêu cầu Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên xác định việc thực hiện Cuộc vận động là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài gắn với thực hiện các nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương; gắn việc triển khai thực hiện Cuộc vận động với các cuộc vận động, phong trào thi đua của tổ chức mình, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể mang lại từ sự thay đổi tích cực về nếp nghĩ, cách làm của đồng bào trong sản xuất, sinh hoạt làm thước đo đánh giá hiệu quả trong triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn huyện./.

Tin liên quan