Nông dân xuống đồng sản xuất vụ Đông xuân

Sau những ngày vui Xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Phước Sơn đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tích cực ra đồng khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, làm đất, gieo cấy vụ Đông Xuân 2022 - 2023. Theo kế hoạch, chỉ tiêu vụ Đông Xuân năm nay huyện Phước Sơn phấn đấu gieo cấy lúa ruộng đạt 730ha.