LĐLĐ huyện Phước Sơn chăm lo tết cho đoàn viên,người lao động năm 2023.

Liên đoàn Lao động huyện Phước Sơn hiện có 55 CĐCS trực thuộc/2.064 đoàn viên gồm: 41 CĐCS hành chính, sự nghiệp, 12 CĐCS xã, thị trấn, 02 CĐCS  doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 

Trong năm 2022 LĐLĐ huyện Phước Sơn đã bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các CĐCS triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động công đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả xếp vị thứ 3 trong 9 huyện miền núi.

Nhằm chia sẻ động viên, kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 11/1/2023 LĐLĐ huyện Phước Sơn tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết”. Tại chương trình đã trao 15 suất quà với số tiền 15 triệu đồng (1 triệu đồng/xuất bao gồm 800.000.đ tiền mặt và 200.000.đ quà), trao 10 xuất quà (1 triệu đồng/xuất) với số tiền 10 triệu đồng  từ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh. Liên đoàn Lao động huyện trao 40 xuất quà trị giá 500.000.đ/xuất với số tiền 20 triệu đồng