TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM, ĐỐI THOẠI, GIÁM SÁT CÁC CHÍNH SÁCH Ở CƠ SỞ

Ngày 6/1/2023 Hội LHPN huyện Phước Sơn tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn tổ chức tọa đàm, đối thoại, giám sát chính sách ở cơ sở về các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em cho 80 cán bộ Hội cơ sở, Chi hội trưởng, Tổ trưởng Tổ TK&VV, tuyên truyền viên của tổ chức Hội.

Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, đại biểu tham dự được nghe báo cáo viên Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội; đối thoại, lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em của các cấp Hội.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Dung - Trưởng ban Tuyên giáo - Chính sách - Luật pháp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam.

 Thông qua hoạt động này nhằm năng cao nâng lực cho đội ngũ các bộ Hội, đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở về cách thức tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại chính sách, giám sát, phản biện xã hội về các chính sách liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các hoạt động trong khuôn khổ dự án 8 "Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: 2021-2025

Tin liên quan