Hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và thanh niên nhập ngũ năm 2023

Ngày 04/01/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên 02 xã Phước Hòa, Phước hiệp đến thăm hỏi, động viên và tặng 10 suất quà (trị giá 05 triệu đồng) cho gia đình hoàn cảnh khó khăn có quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hoạt động nhằm góp phần hỗ trợ, chăm lo tết để gia đình có quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ thực sự là hậu phương vững chắc, cỗ vũ quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự an tâm rèn luyện, tiếp tục phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Đây là một trong những hoạt động nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong năm 2023 và chăm lo thiết thực cho lực lượng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Tin liên quan