Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn. Số 33 Phạm Văn Đồng, Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam 2. Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất ở đối với 01 thửa đất tại thị trấn Khâm Đức + Tổng diện tích: 155.6m2 + Mục đích sử dụng: đất ở đô thị + Thời hạn sử dụng: Lâu dài 3. Tổng giá khởi điểm: 592.213.600 đồng

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ  huyện Phước Sơn. Số 33 Phạm Văn Đồng, Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam
2. Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất ở đối với 01 thửa đất tại thị trấn Khâm Đức
+ Tổng diện tích: 155.6m2
+ Mục đích sử dụng: đất ở đô thị
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài
3. Tổng giá khởi điểm: 592.213.600 đồng

Đính kèm: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tin liên quan