QUYẾT ĐỊNH SỐ 3142 VỀ PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN PHƯỚC SƠN NĂM 2022

NGÀY 22/11/2022, UBND HUYỆN PHƯỚC SƠN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 3142/QĐ-UBND VỀ PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN PHƯỚC SƠN NĂM 2022

FILE KÈM THEO: QUYẾT ĐỊNH

Tin liên quan