Hội nghị tập huấn xử lý vi phạm hành chính năm 2012; sửa đổi, bổ sung năm 2020

Để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện, vừa qua phòng Tư pháp huyện Phước Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn xử lý vi phạm hành chính năm 2012; sửa đổi, bổ sung năm 2020. Đến dự có đồng chí Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; đồng chí Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn - Chủ trì hội nghị; cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, công chức trực tiếp xử lý vi phạm hành chính của các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện; công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp, ngành dọc có liên quan đóng trên địa bàn huyện và công chức văn phòng-thống kê của 12 xã, thị trấn.