Thứ trưởng bộ LĐTB&XH làm việc với huyện Phước Sơn về chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

Sáng 10.11, Đoàn công tác của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội do ông Lê Văn Thanh thứ trưởng bộ Lao động- Thương binh và Xã hội dẫn đầu kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và chương trình kiểm tra giám sát năm 2022, của Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tại huyện Phước Sơn. Dự kiểm tra có đại diện sở, ngành của tỉnh. Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn Lê Quang Trung, PCT UBND huyện Hồ Công Điểm tiếp và làm việc với đoàn.

Ảnh: Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn Lê Quang Trung báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu với đoàn công tác

Theo Báo cáo của UBND huyện Phước Sơn, vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện là trên 135 tỷ đồng. Trong đó vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 66,7 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 19,3 tỷ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên 49,3 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện gặp một số khó khăn, vướng mắc như: nguồn vốn năm 2022 tỉnh phân bổ chậm, chậm có các hướng dẫn về quy trình, thủ tục triển khai các công trình dự án theo cơ chế đặc thù dẫn đến địa phương gặp nhiều lúng túng trong thực hiện. Một số tiêu chí mới tại quyết định 2702/QĐ-UBND ngày 09/08/2022 của UBND tỉnh yêu cầu cao nên khó thực hiện đối với huyện miền núi nghèo như huyện Phước Sơn. Bên cạnh đó vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước trong một bộ phận nhân dân. UBND huyện Phước Sơn cũng kiến nghị cho địa phương được phép chuyển nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia sang năm 2023. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ở khu vực miền núi nhằm giải quyết việc làm cho lao động người DTTS. Sớm phân bổ nguồn kinh phí thực hiện đề án hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025, xem xét tăng mức đối ứng để huyện nghèo có thêm nguồn lực đầu tư để sớm thoát khỏi tình trạng nghèo…

Về thực hiện các chương trình tín dụng, theo đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện Phước Sơn đến 31.10.2022, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện là trên 213 tỷ đồng với 4295 hộ còn dư nợ, không có nợ quá hạn, nợ khoanh 154 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân các chương trình tín dụng đạt 100% kế hoạch. Các chương trình cho vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện đã góp phần tích cực vào mục tiêu, an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc đoàn công tác đã trả lời, làm rõ những vướng mắc, kiến nghị của huyện liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.