Bệnh viện Đa khoa miền núi Bắc Quảng Nam quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã có buổi làm việc nghe Sở Y tế báo cáo 02 Đề án trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 12. Cụ thể là 02 đề án: Quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa khu cực miền núi phía Bắc; quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng thêm ngoài chế độ hiện hành cho cán bộ ye tế tiếp tục tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Zalo
Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi (BVĐKKVMN) phía Bắc là bệnh viện hạng I đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, trình độ chuyên môn. Triển khai dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu là một trong những hình thức xã hội hóa dịch vụ tại cơ sở y tế công lập. Từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại BVĐKKVMN phía Bắc gồm các mức dịch vụ như: Thu thêm dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu; Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh (trọn gói) theo yêu cầu; Mời chuyên gia theo yêu cầu từ các thành phố Trung ương về thực hiện dịch vụ khám, chữa bệnh; Mức giá phục vụ theo yêu cầu khác; So sánh giá dịch vụ khám, chữa bệnh so với các bệnh viện ở các tỉnh lân cận, trong khu vực.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã nêu lên các vấn đề để đảm bảo thực hiện có hiệu quả đề án khám chữa bệnh theo yêu cầu tại BVĐKMN phía Bắc. Trong đó, nổi bật là vấn đề đảm bảo hiệu quả của hoạt động khám, chữa bệnh thông thường với dịch vụ y tế theo yêu cầu, để tránh “lệch cán cân” giữa 02 dịch vụ y tế này.

Về việc hỗ trợ, bồi dưỡng thêm ngoài chế độ hiện hành cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh; theo báo cáo, từ 08/02/2021 đến 31/10/2021, Sở Y tế đã triển khai phân bổ kinh phí thanh toán hỗ trợ, bồi dưỡng thêm ngoài chế độ hiện hành cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại 04 bệnh viện: Phạm Ngọc Thạch, BV Y học Cổ truyền, BV Tâm thần, BV Đa khoa Khu vực Quảng Nam với tổng số tiền 1.164.775.000 đồng. Sau khi nghe các ngành liên quan phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Các Sở, ngành cần nghiên cứu kĩ, và thực hiện đúng theo quy định pháp lý của Trung ương và sự chỉ đạo của tỉnh. Cùng với đó, giao nhiệm vụ cho Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính và UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị nội dung sớm trình HĐND tỉnh.

Đối với phương án khám chữa bệnh theo yêu cầu của BVĐKKVMN phía Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao bệnh viện này cùng với Sở Y tế tiếp thu các ý kiến của của các Sở, Ban ngành để hoàn chỉnh cơ sở pháp lý, sớm trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời, tính toán lại chi phí dịch vụ khám chữa bệnh sao cho phù hợp với đời sống kinh tế của người dân, để nhiều tầng lớp nhân dân có thể tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng hơn.

Tin liên quan