Huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS với các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2022

Ngày 26/10/2022, huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS với các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo huyện chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo; Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên, Chỉ huy trưởng ban CHQS và trưởng khối dân vận 12 xã, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2022, Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, nổi bật là: Ban CHQS và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT, hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn huyện gắn với giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, Quân đội Nhân dân Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động công dân lên đường nhập ngũ 47/47 đ/c đạt 100% chỉ tiêu giao; phối hợp tổ chức tỉa lúa Baton (1,5 ha), trồng sắn (02 ha), cải tạo vườn tạp (13 vườn/10 ha) tại 04 xã; xây dựng mô hình nuôi cá và trồng sắn, cây ăn quả tại đèo Lò Xo (kinh phí 170.000.000đ); thăm, tặng quà 66 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 (33.000.000đ); đăng ký giúp đỡ 17 hộ thoát nghèo năm 2022; ….

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Ban CHQS với các tổ chức chính trị xã hội còn một số hạn chế, đó là: Phối hợp triển khai một số hoạt động giữa Ban CHQS và các tổ chức chính trị - xã hội chưa thường xuyên; chưa có chương trình, kế hoạch, nội dung phối hợp chưa thực sự đi vào chiều sâu và thiếu đồng bộ; công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình phối hợp hoạt động chưa thường xuyên, chế độ trao đổi thông tin, báo cáo tình hình giữa các cơ quan thành viên  đôi lúc chưa kịp thời.. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác phối hợp đã đạt được trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động năm 2023, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung khắc phục các khuyết điểm, hạn chế và triển khai thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ đã đề ra năm 2023; trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ QP- QSĐP, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

2. Thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề nổi cộm, diễn biến phức tạp; tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

3. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đề ra các hoạt động phối hợp có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức. Tích cực phối hợp trong triển khai thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới,  giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững.

4. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác đề ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, hiến máu nhân đạo…., góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Tin liên quan