Hội nghị xét chọn công dân nhập ngũ năm 2023

Sáng 25.10, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức Hội nghị xét duyệt thực lực, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đồng chí Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch HĐNVQS huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, tổng thực lực công dân trong độ tuổi nhập ngũ của huyện năm 2023 là 942 thanh niên. Trong đó đủ điều kiện gọi khám là 260 thanh niên. Quá trình xét duyệt thực lực gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Năm 2023 huyện Phước Sơn được giao tuyển chọn gọi 54 thanh niên thực hiện NVQS, 13 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Dự kiến thời gian khám sức khỏe NVQS sẽ diễn ra từ ngày 12.11 đến ngày 20.11.2022 tại Trạm y tế các xã, thị trấn và Trung tâm Y tế huyện.

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch HĐNVQS huyện Lê Quang Trung yêu cầu: Các thành viên HĐNVQS huyện, HĐNVQS các xã, thị trấn 

tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS, Luật Công an nhân dân đến các tầng lớp nhân dân, đảm bảo tỷ lệ thanh niên có mặt khám tuyển cao nhất. Chuẩn bị tốt về sơ sở vật chất, nhân lực cho công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tổ chức xét duyệt đúng quy trình, khách quan, tránh để xảy ra sai sót,phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023.

Tin liên quan