Họp trực tuyến đánh giá tiến độ rà soát hộ nghèo năm 2022

Chiều 25.10, UBND huyện tổ chức họp trực tuyến với các xã thị trấn nhằm đánh giá tiến độ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022. Đồng chí Hồ Công Điểm – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, toàn huyện đã rà soát 3.319 hộ đạt 88,8,6% so với tổng hộ nghèo, cận nghèo năm 2021. Trong đó, có 6 xã, thị trấn hoàn thành công tác rà soát, 6 xã hoàn thành trên 50% đến trên 90%, 1 xã hoàn thành dưới 50%. 

Thảo luận tại cuộc họp các xã thị trấn đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc như: Thiếu nhân lực tham gia thực hiện rà soát; phần mềm rà soát còn bị lỗi khi thực hiện rà soát; mạng INTERNET một số địa phương yếu nên cập nhật lâu, hoặc không thể cập nhật, bên cạnh đó, do các hộ dân đi làm ăn xa nên khó khăn cho việc nắm thông tin phục vụ rà soát. 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Công Điểm yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022, làm sao đến ngày 30.10.2022, các xã phải hoàn thành việc rà soát. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý, trong quá trình rà soát các địa phương cần phải thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, khách quan không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong Nhân dân.

Tin liên quan