Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới

Ngày 27/10/2022, LĐLĐ huyện Phước Sơn phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của huyện tổ chức 02 lớp (mỗi lớp 1 buổi) tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật mới. 185 cán bộ, công nhân viên chức, lao động trên địa bàn huyện tham gia học tập.