Phước Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới đợt 2 năm 2022

Phước Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua

Để triển khai việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện bằng các hình thức. Ngày 06/9/2022, Phòng Tư pháp tham mưu Hội đồng PHPBGDPL huyện ban hành Kế hoạch số 171/KH-HĐPH Về tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua.

Sáng ngày 14/10/2022, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới gồm: Luật Cảnh sát cơ động năm 2022; Luật Điện ảnh năm 2022; Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi năm 2022). Riêng Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 cấp phát tài liệu cho các đại biểu tự nghiên cứu. Tham dự Hội nghị có hơn 79 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; Trưởng, phó các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể ở huyện và Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, công chức tư pháp – hộ tịch các xã, thị trấn; cấp phát hơn 400 cuốn Luật các loại để đại biểu nghiên cứu tại Hội nghị và bổ sung đầu sách vào Tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đ/c Hồ Công Điểm - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan Thường trực của HĐPH huyện tiếp tục phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tổ chức 02 lớp học tập Luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện và phân công đội ngũ báo cáo viên pháp luật của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức 12 lớp tại cơ sở. Đặc biệt, căn cứ Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022 và Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng các hình thức thích hợp, thiết thực có hiệu quả. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới và hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt chú trọng trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và 11/2022./.

Tin liên quan