Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến

Nhằm khảo sát dư luận xã hội về sự đồng thuận tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai cuộc thăm dò dư luận xã hội về việc “triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi” bằng hình thức trực tuyến.

Thời gian tổ chức thăm dò dư luận xã hội: Từ ngày 06/10/2022 đến ngày 10/10/2022.

Hình thức thăm dò dư luận xã hội: Tất cả các cơ quan, tổ chức, người dân có thể tham gia bằng hình thức trực tuyến thông qua điện thoại, internet, tin nhắn, Email, Zalo… bằng cách tích vào các phương án lựa chọn của bảng hỏi.

Địa bàn tổ chức thăm dò dư luận xã hội: 63 tỉnh/ thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể tham gia theo đường dẫn: https://dlxh.btgtw.vn/Home/Survey?surveyId=164 hoặc sử dụng bảng mã QR trên điện thoại.

Tin liên quan