Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2022

Chiều 20.9.2022, UBND huyện Phước Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành LĐTB&XH  đến cuối năm 2022. Đ/c Hồ Công Điểm Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, dự hội nghị có đại diện các xã thị trấn, đại diện các đơn vị phân công giúp đỡ các xã thị trấn, phòng LĐTB&XH và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Công Điểm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Công Điểm yêu cầu các ngành, địa phương cần thực hiện đồng bộ thống nhất, rà soát đúng thực chất đánh giá công khai, dân chủ, không để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại theo đúng tinh thần kế hoạch 179/KH-UBND ngày 16.9.2022 của UBND huyện về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, làm sao cấp xã phải hoàn thành rà soát vào cuối tháng 11.2022, cấp huyện hoàn thành cuối tháng 12.2022. Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện cho biết năm 2022 huyện đặt mục tiêu giảm 360 hộ nghèo, nhưng mục tiêu lớn hơn là làm sao thực hiện giảm nghèo theo lộ trình để đến năm 2025 huyện Phước Sơn thoát khỏi huyện nghèo. Do vậy, ngay sau hội nghị này các ngành, địa phương cần bắt tay ngay vào thực hiện các giải pháp giảm nghèo thực hiện tốt theo chỉ tiêu giao.

Riêng đối với phòng LĐTB&XH huyện tiếp tục theo dõi, tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025. Tham mưu giải quyết các chính sách khuyến khích thoát nghèo theo quy định. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều... Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành.

Đại diện thị trấn Khâm Đức đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022; Dự thảo phân công các đơn vị giúp đỡ các xã nghèo; nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện rà soát hộ nghèo tại mỗi địa phương, đồng thời bàn các giải pháp nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu giảm nghèo đề ra.

Tin liên quan