Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2022

Chiều 20.9.2022, UBND huyện Phước Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành LĐTB&XH  đến cuối năm 2022. Đ/c Hồ Công Điểm Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, dự hội nghị có đại diện các xã thị trấn, đại diện các đơn vị phân công giúp đỡ các xã thị trấn, phòng LĐTB&XH và các đơn vị liên quan.