Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Sáng ngày 13/9/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trường học.

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm học học 2021-2022 toàn ngành có 20 đơn vị trường học, trong đó: Mầm non, mẫu giáo: 7 trường; Tiểu học độc lập 02 trường (01 trường có HSBT); THCS: 02 trường (01 trường PTDTBT), phổ thông có hai cấp học: 09 trường (02 trường PTDTBT và 03 trường có học sinh bán trú); với 267 lớp/7075 học sinh.

Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo. Đây cũng là năm, toàn ngành tập trung chuẩn bị các điều kiện cho việc tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Năm học 2021-2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song toàn ngành GDĐT đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tiếp tục duy trì, ổn định các hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là:

- Công tác tham mưu của Phòng GDĐT với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn kịp thời, có hiệu quả; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Phòng GDĐT đến các cơ sở giáo dục đảm bảo sâu sát, quyết liệt.

- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai đồng bộ trong toàn ngành, tùy tình hình thực tế ở địa phương mà các đơn vị trường học đã có nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả.

- Chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được củng cố, duy trì trên 12/12 xã, thị trấn; chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tốt (tỉ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi tăng, học sinh xếp loại yếu giảm); chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì bền vững.

- Cơ sở vật chất, thiết bị trường học tiếp tục được tăng cường; công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện nghiêm túc.

- Công tác kiểm tra quản lý trường học, kiểm tra chuyên môn của được tăng cường. Kỷ cương, nề nếp trong công tác quản lý và dạy học được duy trì và chuyển biến tốt. Môi trường giáo dục an toàn, thân thiện được cải thiện.

- Chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nhất qua kết quả đạt được của học sinh tại Hội thi học sinh giỏi lớp 9 nằm trong nhóm dẫn đầu các huyện miền núi và các hội thi khác do Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức.

 Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trường học đóng góp ý kiến để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục năm học mới 2022- 2023. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các vấn đề như công tác kiểm định chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018…

Ảnh có chứa văn bản, ký hiệu

Mô tả được tạo tự động

Đồng chí Lê Quang Trung- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Trung đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt được trong năm học 2021-2022. Đồng chí đề nghị, năm học 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cấp về công tác giáo dục và đào tạo; chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, truyền thống cách mạng, bảo đảm an toàn cho học sinh, đẩy mạnh công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành giáo dục nói chung, công tác dạy và học, công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường nói riêng; phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiêm vacxin Covid-19 cho học sinh./.

Tin liên quan