Họp chuẩn bị tổ chức ngày hội VHTT và du lịch các huyện miền núi

Nhằm chuẩn bị cho đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hoá Thể dục Thể thao và du lịch các huyện miền núi vào năm 2023, sáng ngày 11.8, PCT UBND huyện Đỗ Hoài Xoan chủ trì cuộc họp với các đơn vị, ban ngành liên quan bàn kế hoạch tổ chức sự kiện này.