Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 7

Thực hiện Công văn số 1340/SGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 7  năm học 2022-2023 bằng hình thức trực tuyến.

Ảnh: Tổng quan sách giáo khoa lớp 7

Đợt tập huấn lần này nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 7 sử dụng sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Qua chương trình tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên đã nắm được tổng quát về bộ sách giáo khoa lớp 7: những quan điểm biên soạn, ý tưởng chủ đạo xây dựng bộ sách, tính ưu việt của sách, cũng như những điểm mới về nội dung, cấu trúc, phương pháp tiếp cận của bộ sách giáo khoa, …

Ảnh: Toàn cảnh buổi tập huấn

Bên cạnh đó, qua đợt tập huấn các thầy cô giáo sẽ có thêm những phương pháp giảng dạy giúp học sinh phát triển được phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân.

Tin liên quan