UBND huyện công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện

Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Trọng Ý, chuyên viên Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện

Chiều ngày 28/7/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện Phước Sơn. Tham dự có đồng chí Lê Quang Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ và lãnh đạo, viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện Phước Sơn.

Đồng chí Võ Văn Ba – Trưởng Phòng Nội vụ huyện đã công báo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm ông Phạm Văn Trọng Ý, chuyên viên Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện tại Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, kể từ ngày 01/8/2022.

Description: D:\Nam 2022\BAN TIN\BT Bo nhiem PGD TTVH\LD anh y 1.jpg

Đồng chí Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Trọng Ý - chuyên viên Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện