Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam 2022

Ngày 20/7/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi trên internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022 đã ban hành Kế hoạch số 743/KH-BTC về Tổ chức Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022. 

Nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó thiên tai; tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp chủ động thích ứng, phòng ngừa, ứng phó thiên tai kịp thời, khắc phục hậu quả thiên tai... cho đội ngũ cán bộ, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, nhất là người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt; nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong toàn dân, đặc biệt là chủ động phòng, chống thiên tai trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19.

Đối tượng tham gia dự thi: Cán bộ, công chức, viên  chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên thanh niên,học sinh sinh viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh

Hình thức thi: Thi  trắc  nghiệm  trực  tuyến,  người  dự  thi  trả  lời  các  câu  hỏi  tại  địa  chỉ: http://thibiendoikhihau.quangnam.gov.vn, hoặc truy cập vào banner Cuộc thi tại địa chỉ:  http://quangnam.gov.vn. 

Thời gian tham gia cuộc thi từ ngày 01/8/2022 đến ngày 30/9/2022, với các kỳ:

+ Kỳ thi thứ 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 01/8/2022, kết thúc lúc 16h00 ngày 07/8/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 1 được công bố vào ngày 09/8/2022. 

+ Kỳ thi thứ 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10/8/2022, kết thúc lúc 16h00 ngày 16/8/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 2 được công bố vào ngày 18/8/2022. 

+ Kỳ thi thứ 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 19/8/2022, kết thúc lúc 16h00 ngày 25/8/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 3 được công bố vào ngày 27/8/2022. 

+ Kỳ thi thứ 4: Bắt đầu từ 8h00 ngày 28/8/2022, kết thúc lúc 16h00 ngày 04/9/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 4 được công bố vào ngày 06/9/2022. 

Tra cứu kết quả tại địa chỉ http://thibiendoikhihau.quangnam.gov.vn và http://quangnam.gov.vn

Ban Tổ chức tổng kết trao giải thưởng cho 04 kỳ thi sau khi kết thúc 04 kỳ thi nêu trên, dự kiến thời gian trao giải thưởng vào ngày 30/9/2022.

Cơ cấu giải thưởng: Giải cá nhân
-  Cuộc thi diễn ra trong 04 kỳ, mỗi kỳ có 10 giải thưởng, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích.
-  Căn cứ trao giải: Những người trả lời đúng các câu hỏi trong kỳ và có thời gian dự thi ngắn nhất.
-  Cơ cấu giải thưởng mỗi kỳ gồm: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng. (Giá trị từng giải thưởng được thực hiện theo quy định tại Thể lệ cuộc thi).

(Đính kèm Kế hoạch và Thể lệ số 744/TL-BTC ngày 20/7/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi)

Tin liên quan