Đảng ủy xã Phước Thành tổ chức Hội nghị sơ kết các mặt công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2022, vừa qua Đảng ủy xã Phước Thành tổ chức Hội nghị sơ kết các mặt công tác Đảng 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Trưởng Công an huyện, đồng chí Hồ Thị Hồng Hảo- Huyện ủy viên- Trưởng Phòng Dân tộc, đồng chí Phan Anh Hải- Huyện ủy viên- Phó Chỉ huy Quân sự huyện; cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH, các Trưởng, phó ban ngành đoàn thể xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng các Thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư và toàn thể đảng viên trong thôn.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - UVBT HU  - Trưởng Công an huyện phát biểu tại buổi Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe thường trực Đảng ủy xã thông qua báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 30/5/2022 của Huyện ủy về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội huyện Phước Sơn trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; Chương trình số 27-CTr/HU ngày 23/ 5/2022 của Huyện ủy Phước Sơn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (bổ sung). Đại biểu dự Hội nghị tham gia góp ý điều chỉnh, bổ sung thêm số liệu vào trong báo cáo, cũng như một số nội dung hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn- UVTB Huyện ủy, Trưởng Công An huyện phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy xã trong 6 tháng đầu năm 2022. Đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục duy trì phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đoàn kết, nhất trí cao nhằm cùng khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế mà xã triển khai còn chậm, chưa đạt được chỉ tiêu huyện giao như: công tác phát triển đảng viên, công tác tiêm phòng đợt I trên đàn gia súc; tiến độ triển khai các dự án do BQL huyện làm chủ đầu tư còn chậm…

Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của đại biểu dự hội nghị, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Công An huyện, đồng chí Tạ Văn Thượng - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu ghi nhận, bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện báo cáo. Trong thời gian 6 tháng cuối năm 2022, sẽ cùng với BTV, BCH Đảng ủy xã khắc phục khó khăn, tồn tại để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu huyện giao.

Tin liên quan