Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Ngày 28/6/2022, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện ban hành Công văn số 15/BCHPCTT&TKCN về việc rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai phục vụ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại huyện Phước Sơn. Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đề nghị:

1. Hội đồng thi số 34 - Sở GDĐT Quảng Nam - điểm thi số 53 đặt tại: Trường THPT Khâm Đức (Hội đồng thi số 34): Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo Công văn số 2054/UBND-KTN ngày 06/4/2022 về việc chủ động ứng phó với tai năm 2022, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/6/2022 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết tại điểm tổ chức thi qua các bản tin của cơ quan khí tượng thủy văn, trên các phương tiện thông tin đại chúng, website: pctt.quangnam.vn, trang Facebook: Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam; kịp thời thông báo đến phụ huynh, học sinh để chủ động ứng phó; đồng thời phối hợp triển khai thực hiện phương án ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra tại điểm thi số 53, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;  Hội đồng thi số 34 cử 01 thành viên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết tại các bản tin trên để có kế hoạch ứng phó thiên tai; đồng thời cung cấp thông tin thành viên phụ trách lĩnh vực này cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) để phối hợp thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương (Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện):

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ, ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông quanh khu vực thi (điểm thi số 53) trường hợp xảy ra thiên tai; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi số 34 rà soát cập nhật phương án chi tiết phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho điểm tổ chức thi với những tình huống có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi, đặc biệt là phương án sơ tán học sinh, đảm bảo hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán.

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai bất thường, nhanh chóng khắc phục hậu quả, tạo mọi điều kiện để Kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch.

3. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện: Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian thi; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết tại các bản tin báo cáo cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo. 

* Mọi thông tin liên quan đến công tác PCTT&TKCN:

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, SĐT: 02356540993 – 02356512216

- Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phó Ban PCTT&TKCN, Chánh Văn phòng; SĐT: 0965644456 

- Ông Mai Văn Hòa - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN; SĐT: 0984072739

- Nhóm Zalo: BAN PCLB PHƯỚC SƠN

Tin liên quan