Kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại TBA 110kV Phước Sơn, PC Quảng Nam.

Thực hiện kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở trên địa bàn huyện Phước Sơn ngày 17/06/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH huyện Phước Sơn tiến hành kiểm tra định kỳ công tác và các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tại trạm biến áp 110kV Phước Sơn trực thuộc PC Quảng Nam.

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của cơ quan, gia đình và xã hội. Thực hiện tốt công tác PCCC là đã bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội. Trong cuộc sống, nhiều lúc chỉ cần một phút lơ là, bất cẩn là có thể để xảy ra cháy. Thời gian qua nhiều vụ cháy xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Nhận thức được trách nhiệm trong công tác PCCC tại TBA 110kV là vô cùng quan trọng, nên Tổ TTLĐ Phước Sơn luôn luôn chủ động trong công tác PCCC, kiểm tra thường xuyên hệ thống báo cháy, phương tiện PCCC, nguồn nhiệt…vvv. Tổ thường xuyên được huấn luyện, diễn tập phương án PCCC&CNCH tại cơ sở. 

          Huyện Phước Sơn đang bước vào nắng nóng thời rất khắc nghiệt giữa tháng 06/2022, anh em Tổ thao tác lưu động Phước Sơn luôn kiểm ra, nhắc nhỏ CBCBN thực hiện nghiêm túc vệ kiểm tra phương tiện PCCC, hướng dẫn thực hiện các phương án PCCC, an toàn trong công tác vận hành. 

Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra khu vực hành lang và hệ thống báo cháy

Công tác kiểm tra diễn ra tại trạm biến áp 110kV Phước Sơn, Trong đó, đoàn công tác đã tập trung vào các nội dung trọng tâm như kiểm tra hồ sơ quản lý và theo dõi hoạt động PCCC&CNCH; kiểm tra việc ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy định an toàn về PCCC, các biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn tại đơn vị; thực hiện quy định phân công nhiệm vụ trong Ban chỉ huy, Tiểu ban và Đội xung kích PCCC&CNCH; tổ chức lực lượng PCCC&CNCH, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC&CNCH; kiểm tra việc lập và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của các đơn vị, các hệ thống giao thông cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy và các phương tiện PCCC khác phù hợp với tính chất, đặc điểm của các đơn vị trực thuộc Công ty.

TBA 110kV Phước Sơn thiết kế hệ thống báo cháy được giám sát tại trạm và Trung tâm điều khiển Điều độ B43, nêu công tác PCCC được theo dõi, giám sát an toàn tin cậy, đảm bảo trong quá trình vận hành, Cán bộ Cảnh sát PCCC trực tiếp, xác nhận tín hiệu thử báo cháy thực tế về trung tâm cũng đã đánh giá cao về hệ thống báo tự động tại trạm.

Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra hồ sơ tại TBA 110kV Phước Sơn

Qua kiểm tra thực tế cho thấy đơn vị đã kiện toàn công tác PCCC theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an. Khu vực trụ sở đã niêm yết đầy đủ nội quy phòng cháy, tiêu lệnh chữa cháy, biển cẩm lửa, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, các biển đảm bảo trực quan, rõ ràng. Hệ thống báo cháy tại khu vực văn phòng hoạt động bình thường, các bình chữa cháy được bảo quản tốt đúng định kỳ, nguồn nước chữa cháy bên trong các đơn vị đầy đủ, giao thông tại các đơn vị đều đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy hoạt động và triển khai chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra…

Đoàn công tác đã đánh giá cao về công tác PCCC&CNCH tại đơn vị, đảm bảo an toàn cho người lao động và tài sản của đơn vị trong quá trình hoạt động sản xuất. 

          Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả về công tác PCCC mỗi người hãy tích cực tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm vững những mối nguy hiểm về cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi ở và các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy khác ở mọi lúc, mọi nơi, biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. Thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị không để xảy ra cháy, an toàn trong vận hành, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi người.                                                                                              

Tin liên quan