Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn làm việc với Ban Quản lý bảo vệ rừng huyện

Phó chủ tịch UBND huyện Hồ Công Điểm vừa có buổi làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) huyện, nhằm đánh giá công tác quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đã đề ra nổi bật là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức 48 đợt tuần tra, kiểm tra rừng qua đó phát hiện và lập hồ sơ 15 vụ vi phạm luật lâm nghiệp thu giữ gần 7m3 gỗ sẻ, 30 kg gỗ có hình thù phức tạp, 05 máy cưa xăng, 02 xe máy, 01 ô tô, 01 xe công nông, phá hủy 21 lán trại, 13 máy nổ và phương tiện liên quan. Công tác quản lý, bảo vệ, trồng rừng, phòng cháy chữa cháy rừng luôn được chú trọng, hiện tại Ban QLBVR đang bảo vệ gần 159 ha rừng trồng thay thế, thực hiện chăm sóc hơn 12 ha, giao khoán bảo vệ khoanh nuôi bổ sung 517 ha cho cộng đồng dân cư. Trồng mới 10 nghìn cây Ươi và đang rà soát trồng 30 nghìn cây xanh phân tán.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã thảo luận nêu lên một số tồn tại hạn chế như số vụ vi phạm lâm luật tăng so với cùng kỳ; tình trạng lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra; chỉ tiêu trồng cây xanh chưa đạt yêu cầu; cập nhật theo dõi diễn biến rừng gặp nhiều khó khăn, các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị các phương án, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bảo vệ rừng trong thời gian đến. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Công Điểm ghi nhận biểu dương những kết quả mà Ban quản lý rừng phòng hộ huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ huyện tập trung triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như: Tăng cường các biện pháp tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy trái phép; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân và cộng đồng dân cư các quy định của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời triển khai hiệu quả các phương án quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022.       

Tin liên quan