Huyện Phước Sơn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Huyện Phước Sơn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 3200/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2022, UBND huyện Phước Sơn ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 26/5/2022 triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn huyện Phước Sơn; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 26/5/2022 của UBND huyện Phước Sơn, đồng loạt các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2022 gồm: tổ chức lễ phát động, ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm..... 

Sáng ngày 05/6/2022, UBMTTQVN huyện Phước Sơn phối hợp với Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Phước Sơn ra mắt “mô hình tự quản phật tử huyện Phước Sơn chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp”. 

Sau buổi ra mắt, hai đơn vị tổ chức cho tăng ni, phật tử dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại 02 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Khâm Đức (tuyến đường từ Chùa Yên Sơn đến ngã 3 Hồ Mùa Thu giáp đường Hồ Chí Minh và tuyến đường từ Tượng đài chiến thắng Khâm Đức đến trước Ban chỉ huy quân sự huyện) và phối hợp với Phòng TN&MT, Trung tâm VHTT-TTTH huyện tuyên truyền lưu động về bảo vệ môi trường trong quá trình dọn vệ sinh tại 02 tuyến đường nêu trên. 

Cùng ngày, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp Trung tâm Văn hóa thể thao – Truyền thanh truyền hình huyện tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường thông qua các hình thức: tuyên truyền qua băng rôn, pano, áp phích treo tại các trục đường chính thị trấn Khâm Đức và tuyên truyền lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong thời gian phát động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường.         

Ảnh đại diện

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng tổ chức các hoạt động phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2022, như: tổ chức lễ phát động, ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm..... 

Lễ phát động hướng ứng Ngày Môi trường thế giới tại thị trấn Khâm Đức
Lễ phát động hướng ứng Ngày Môi trường thế giới tại xã Phước Chánh
Phát quang các tuyến đường tại trung tâm xã Phước Lộc

 

Tin liên quan