Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số ngành giáo dục.

         Sáng ngày 09/6/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Viettel Quảng Nam và VNPT Quảng Nam tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số ngành giáo dục. Tham dự Hội thảo có đồng chí Võ Thị Lệ - Trưởng phòng GDĐT, chuyên viên phụ trách các cấp học, cán bộ quản lý và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Hình ảnh:  Toàn cảnh buổi Hội thảo

          Hội thảo tập trung xoay quanh việc triển số hóa hồ sơ như Hồ sơ quản lý giáo dục, giáo án, học và thi trực tuyến, chữ ký số giáo viên để tiến hành xây dựng trường học không giấy tờ và triển khai xây dựng Portal của các đơn vị.

Thời gian qua, các cơ sở giáo dục trong toàn ngành đã chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy sự sáng tạo của cả thầy và trò trong việc áp dụng các công nghệ giáo dục mới vào công tác quản lý và giảng dạy. Đánh giá cao vai trò của công nghệ thông tin trong đổi mới và phát triển giáo dục, tại Hội thảo đồng chí Võ Thị Lệ Trưởng phòng GDĐT nêu rõ việc ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới của ngành Giáo dục và Đào tạo, là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung nguồn lực triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trước những yêu cầu mới, những thách thức mới trong xu thế hội nhập quốc tế./.

Lê Hiếu

Tin liên quan