Ủy ban nhân dân huyện họp cho ý kiến về dự thảo hỗ trợ chuyển đổi trồng keo

UBND huyện vừa tổ chức cuộc họp báo cáo xây dựng biện pháp hỗ trợ người dân chuyển đổi trồng keo sang trồng cây có giá trị kinh tế cao. Đồng chí Lê Quang Trung Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã trình bày dự thảo quy định biện pháp hỗ trợ nhân dân chuyển từ trồng rừng keo sang cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện Phước Sơn giai đoạn 2022-2025. Theo dự thảo, UBND huyện sẽ hỗ trợ chuyển đổi trồng cây keo nguyên liệu sang trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao hơn như Cây Dổi lấy hạt, Cây Hông, cây ăn quả lâu năm và cây dược liệu. Các đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, cận nghèo và các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại trên địa bàn huyện. Về mức hỗ trợ, hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số được hỗ trợ 90%, 10% còn lại các hộ tự đối ứng, các đối tượng khác được hỗ trợ 80%, 20% còn lại các đối tượng tự đối ứng. Dự kiến từ năm 2022 đến năm 2025 huyện Phước Sơn sẽ hỗ trợ chuyển đổi 400ha cây keo sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.

Góp ý cho dự thảo các đại biểu nêu ý kiến cần thực hiện đánh giá lại hiệu quả các loại cây dự kiến hỗ trợ chuyển đổi trồng trên địa bàn huyện, rà soát thực trạng trồng keo của các hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số trên cơ sở đó căn cứ nhu cầu chuyển đổi của người dân để hỗ trợ cho phù hợp.  Cần lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ, bên cạnh đó cần có dự báo về thị trường, tiềm năng, đầu ra sản phẩm cho những những loại cây thực hiện chuyển đổi thay cho cây keo.

Kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung nhấn mạnh việc hỗ trợ chuyển đổi cây keo sang cây trồng khác không nằm ngoài mục đích làm thay đổi nhận thức của người dân, chuyển đổi đưa các cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất qua đó nhân rộng, lan tỏa các mô hình làm kinh tế tốt nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững, chính vì vậy phải làm sao để chính sách đi vào cuộc sống và phát huy tối đa hiệu quả. Đồng chí chủ tịch yêu cầu phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tiếp thu các ý kiến, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa dự thảo cho phù hợp trình UBND huyện xem xét. 

Tin liên quan