HỘI NÔNG DÂN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TỈA LÚA BHATON

Ngày 04/5/2022, Hội Nông dân huyện Phước Sơn ban hành Kế hoạch số 42-KH/HNDH về triển khai xây dựng mô hình tỉa lúa Bhaton, sản phẩm nông sản Ocop, nhằm khuyến khích nông dân chuyển đổi diện tích đất rẫy, dế sang tỉa lúa Bhaton, cung cấp cho cộng đồng và xã hội sản phẩm sạch, có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng, từ đó nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế cho người nông dân, góp phần cải thiện đời sống, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp hợp tác với nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo Bhaton. 

Sáng ngày 20/5/2022 Hội Nông dân huyện phối hợp với nông dân xã Phước Đức tổ chức huy động hơn 30 hội viên nông dân tham gia tỉa lúa Bhaton cho hộ gia đình ông Hồ Văn Đây tại thôn 01 xã Phước Đức với diện tích 1,5ha.

Description: A group of people digging in the dirt with a sign

Description automatically generated with low confidence

Hiện nay bà con nông dân sản suất lúa Bhaton chưa nhiều, chưa đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Mô hình triển khai thực hiện hy vọng sẽ mở ra hướng đi mới, từng bước hướng đến nhân rộng và phát triển nhằm đảm bảo nguồn cung cho người tiêu dùng, nâng cao thu nhập cho người nông dân./.

Tin liên quan