Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của người Bhnong gắn với phát triển du lịch huyện Phước Sơn, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Chiều ngày 16/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Đề án Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của người Bhnong gắn với phát triển du lịch huyện Phước Sơn, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 theo Kế hoạch số 113/KH-MTTQ, ngày 04/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hồ Văn Phen-Phó Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Đỗ Hoài Xoan-Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội; lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn liên quan; Cơ quan tham mưu soạn thảo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện; các vị trong Ban Tư vấn DCPL-DTGT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng -Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

          Tại hội nghị, Ông Nguyễn Thế Thọ - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, đại diện cơ quan tham mưu soạn thảo thông qua Dự thảo Đề án; các vị đại biểu đã tập trung thảo luận, đã có 09 ý kiến phát biểu phản biện tại Hội nghị và 03 ý kiến góp ý bằng văn bản nhằm đóng góp, xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Đề án; trong đó, các ý kiến chủ yếu tập trung vào các nội dung như: Sự cần thiết phải xây dựng Đề án và việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án; thực trạng của việc bảo tồn các giá trị văn hóa tiêu biểu của Người Bhnong gắn với phát triển du lịch hiện nay; những thế mạnh phát triển du lịch của địa phương, việc xây dựng các sản phẩm OCOP trên địa bàn để phục vụ du khách; việc tổ chức giảng dạy chữ viết Bhnong trong trường học hiện nay; các chính sách đãi ngộ đối với các nghệ nhân tham gia bảo tồn, phát huy các nghề truyền thống; vấn đề kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2026- 2030; việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan như Phòng Dân tộc, Phòng Giáo dục, …Các ý kiến góp ý tại hội nghị đã được cơ quan tham mưu soạn thảo ghi nhận, tiếp thu, giải trình và bổ sung vào dự thảo Đề án.

          Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Nguyễn Thị Hồng tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia phản biện của các đại biểu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổng hợp đầy đủ gởi UBND huyện và cơ quan tham mưu soạn thảo nghiên cứu, xem xét, bổ sung để hoàn chỉnh Dự thảo Đề án./.

Tin liên quan