Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận và các chuyên đề phối hợp năm 2022

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2022, từ ngày 11-13/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn chủ trì, phối hợp tổ chức lớp tập huấn công tác Mặt trận và các chuyên đề công tác phối hợp năm 2022. Tham dự khai mạc Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Đặng Thị Hiền-Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đại diện các cơ quan phối hợp: Phòng Tư Pháp, Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Thanh Tra và hơn 80 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, thành viên tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2022, các đại biểu đã được truyền đạt các chuyên đềChuyên đề toàn khóa (2021-2025) và năm 2022 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội và một số nội dung công tác tuyên giáo của MTTQ Việt Nam; Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; triển khai các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kỹ năng hòa giải ở cơ sở; công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hàng cứu trợ thiên tai theo Nghị định 93/2021 của Chính phủ... ; đồng thời, các học viên cũng đã trao đổi, thảo luận và giải đáp những vấn đề vướng mắc liên quan trực tiếp đến tình hình thực tiễn công tác Mặt trận tại địa phương.

Thông qua hội nghị tập huấn, giúp cho đội ngũ làm công tác Mặt trận cơ sở nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và nắm vững nội dung cốt lõi của các chuyên đề để tổ chức triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện công tác Mặt trận tại cơ sở trong thời gian tới./.

Tin liên quan