Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2022

Phước Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Đề án tỉnh cấp kinh phí, cấp huyện thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả.

          Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-HĐPH ngày 09/3/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện về Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo nội dung Đề án cấp tỉnh cấp kinh phí, cấp huyện thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả. Ngày 18/4/2022, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Ủy ban MTTTQVN huyện Phước Sơn ban hành Kế hoạch số 01/KHPH-TP-MTTQ Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ trong hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 2022.  

 

          Ngày 11/5/2022, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức tập huấn nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và một số kỹ năng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở cho công chức tư pháp - hộ tịch và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn, Tổ trưởng và thành viên tổ hòa giải ở cơ sở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, thời gian 01 buổi, với hơn 72 lượt người tham dự, cấp phát trên 72 tập tài liệu có nội dung liên quan.

 

 

 

          Tại buổi tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở theo Đề án của tỉnh hầu hết các đại biểu tham dự Hội nghị đã nắm được một số kiến thức cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là một số quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và Nghị định số 15/2014/NĐ-CP. Theo đó, thông qua đợt tập huấn đã tạo điều kiện để các thành viên tổ hòa giải ở cơ sở nắm vững nội nội dung cơ bản, nhằm giải quyết kịp thời các vụ, việc tranh chấp nhỏ tại nhân dân thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở tốt hơn, hạn chế được những tình trạng khiếu nại, khởi kiện vượt cấp xảy ra./.

Tin liên quan