Tọa đàm trực tuyến về “Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh”

Sáng 06/5/2022, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức tọa đàm trực tuyến về “Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì tọa đàm. 

Tại điểm cầu huyện Phước Sơn, dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện. 

Các đại biểu dự tọa đàm tại điểm cầu huyện Phước Sơn

Tại buổi Tọa đàm, với 10 tham luận của đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các huyện, nội dung tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, như: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác quản lý đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giải quyết đơn, thư khiếu nại (của UBND tỉnh); giải pháp nâng cao hiệu quả QCDC tại nơi làm việc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 (Công ty Thủy lợi Quảng Nam), việc nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện QCDC ở các loại hình ở cơ sở (BCĐ huyện Hiệp Đức),…. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao nội dung tham luận của các đại biểu cũng như những kết quả đạt được trong thực hiện dân chủ ở các cấp, các ngành, địa phương thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc thực hiện quy chế dân chủ vẫn còn những hạn chế: Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện QCDC trong Nhân dân, cơ quan, đơn vị, địa phương có nơi, có việc chưa tốt,  có nơi lợi dụng dân chủ để làm nhiều việc gây mất dân chủ....; thực hiện dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hình thức; một bộ phận cán bộ công chức, viên chức chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, chưa tận tụy với công việc dẫn đến thiếu niềm tin đối với Nhân dân; người đứng đầu một số cấp ủy, cơ quan chưa thật sự gương mẫu trong thực hiện quy chế dân chủ dẫn đến nội bộ mất đoàn kết, phát sinh nhiều đơn thư; trong chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền thiếu sâu sát; một số Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở tỉnh và cơ sở chưa làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát,…

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế dân chủ trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: 

1. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân;…

2. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ CBCC thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tận tụy, gần dân, có trách nhiệm với Nhân dân; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCCVC trong hệ thống chính trị theo Quyết định 455-QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Tỉnh ủy.

3. Gắn trách nhiệm BCĐ QCDC các cấp trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tọa đàm, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện QCDC; tập trung làm tốt xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tiêu cực, lãng phí, đối thoại ….

Tin liên quan