Kiểm tra công trình thủy lợi hồ Nước Zut xã Phước Năng

Vừa qua, chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung cùng đoàn công tác của huyện có chuyến kiểm tra công trình thủy lợi nước Zút xã Phước Năng nhằm chuẩn bị cho công tác thi công nâng cấp đảm bảo an toàn hồ đập.

Dự án công trình nâng cấp hồ nước zút là tiểu dự án QNA-05 thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam, được tỉnh thống nhất đầu tư nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 37 tỷ đồng gồm các hạng mục: nâng cấp thân đập, nâng cấp nhà quản lý vận hành, xây dựng hệ thống kênh mương, hệ thống cấp nước sinh hoạt và một số hạng mục khác…  khi công trình được nâng cấp đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cung cấp nước, phục vụ tưới tiêu cho khoảng 120 ha lúa nước, cung cấp nước sinh hoạt với công suất 500m3 ngày đêm cho khoảng 4000 người dân 4 thôn trên địa bàn xã. 

Kiểm tra tại hiện trường chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh dự án công trình nâng cấp hồ Nước Zút xã Phước Năng là công trình thủy lợi kết hợp nước sinh hoạt khai thác đa mục tiêu do đó xã cần phối hợp, khảo sát đánh giá kỹ để đóng góp, đề suất ý kiến đảm bảo tính khả thi đem lại hiệu quả phục vụ lợi ích của người dân. Đồng chí chủ tịch UBND huyện đề suất xã cần tuyên truyền người dân chuyển đổi trồng keo quanh lòng hồ sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đặc biệt cần tận dụng nguồn nước thuận lợi phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân. 

Tin liên quan