UBND huyện tổ chức khảo sát dự án Cầu qua sông trường, xã Phước Hòa

Ngày 13/4/2022, Đ/c Lê Quang Trung - Phó Bí thư Huyện ủy - CT UBND huyện cùng đoàn công tác của huyện gồm các ngành: Văn phòng HĐND-UBND huyện; phòng Nông nghiệp và PTNT; phòng KT-HT huyện; Ban quản lý DA ĐTXD&PTQĐ;và UBND xã Phước Hòa đi thực tế khảo sát dự án cầu qua sông Trường trên địa bàn xã Phước Hòa.