Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật về công tác gia đình cho các trưởng thôn, tổ dân phố tại các huyện miền núi năm 2022

Trong 02 ngày 05/4 và ngày 06/4/2022, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phước Sơn đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến pháp luật về công tác gia đình cho trưởng thôn, tổ dân phố của 02 huyện Phước Sơn và huyện Nam Giang.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Ký - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở VH, TT&DL tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Thọ -Trưởng phòng VH&TT huyện Phước Sơn, đồng chí Lê Thị Lệ Thủy - Phó Trưởng phòng VH&TT huyện Nam Giang cùng với sự tham gia của các chuyên viên, cán bộ bán chuyên trách công tác gia đình và 90 trưởng thôn, tổ dân phố của 02 huyện Phước Sơn và huyện Nam Giang.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các chuyên đề về: Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Chương trình đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; triển khai các quy định về việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em;  Luật Hôn nhân và Gia đình năm ; Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Ký đề nghị các địa phương cần thực hiện tốt các giải pháp như sau: Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí và vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong giai đoạn hiện nay; Đổi mới nội dung và giải pháp truyền thông về gia đình, nâng cao hiểu biết về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, cùng các kiến thức, kỹ năng về cuộc sống gia đình; Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình, phát triển các dịch vụ xã hội đáp ứng nhu cầu cần hỗ trợ của các gia đình; Chủ động xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác gia đình gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhất là xây dựng gia đình văn hóa; Tiếp tục duy trì và nâng chất các mô hình Câu lạc bộ Tuyên truyền giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình; triển khai tuyên truyền, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thu thập số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình hằng năm;…

Tin liên quan