UBND huyện Phước Sơn họp giao ban quý I năm 2022

          Chiều 29/3/2022, UBND huyện Phước Sơn tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2022. Đồng chí Lê Quang Trung-Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

          Trong quý I/2022, mặc dù ảnh hưởng bởi tác động của dịch bệnh COVID-19 nhưng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định, ước tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 936 ha, đạt 101% so với kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 150 tỷ đồng đạt gần 42% dự toán giao, chi ngân sách đạt 132 tỷ đồng đạt 26% dự toán giao. Công tác đầu tư xây dựng được chỉ đạo chặt chẽ, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, duy trì và đẩy mạnh, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Các hoạt động an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo Tết cho người nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thảo luận tại cuộc họp các đại biểu đã nêu lên một số ý kiến như: Dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, các ca dương tính tăng; dịch tả lợn Châu phi tái xuất hiện trở lại, bọ trĩ, sâu cuốn lá phá hoại trên cây lúa; kỷ cương kỷ luật hành chính của một số cơ quan, đơn vị và xã chưa được thực hiện nghiêm… 

          Trong tháng 4 và quý 2 năm 2022, UBND huyện yêu cầu các phòng ban, cơ quan trong huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành. Thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bố trí xắp xếp dân cư theo nghị quyết 23 của HĐND tỉnh. Tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Khâm Đức và các vùng phụ cận. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị của tổ chức, công dân theo đúng quy định. Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan ban nghành, địa phương rà soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội để có giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

Tin liên quan