UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến

Sáng ngày 01/4/2022, UBND huyện Phước Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, tại điểm cầu trực tuyến huyện: tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quảng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Trung, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và chuyên viên phụ trách cải cách hành chính. Tại Điểm cầu các xã, thị trấn: tham dự có đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Công chức: Văn phòng – Thống kê, Văn hóa – Xã hội, Tài chính – Kế toán, Địa chính – Xây dựng, Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, UBND huyện tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch 1211/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2022 và Kế hoạch số 39-KH/HU ngày 18/9/2021 của Huyện ủy Phước Sơn về thực hiện Nghị quyết số: 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Chương trình số 18-CTr/HU ngày 30/11/2021 của Huyện ủy Phước Sơn về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, … Đồng thời, UBND huyện triển khai Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính.

Các phòng ban chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn đã tích cực thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, những việc chưa làm được trong năm 2021 và phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quảng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Lê Quang Trung, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của huyện trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa kế hoạch, các nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2022; tạo bước đột phá mới, nâng cao số lượng và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân và cải thiện chỉ số cải cách hành chính của huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tin liên quan