Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách cho cán bộ, Đảng viên, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể

Nhằm khẳng định  vị trí, vai trò và  tầm quan trọng của sách  đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa sách với người đọc, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội học tập; xây dựng và phát triển phong trào đọc sách cho cán bộ, Đảng viên, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ... tạo sự hưởng ứng đến mọi tầng lớp Nhân dân, tạo nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng; ngày 28/3/2022, UBND huyện Phước Sơn đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về tổ chức Ngày sách Việt Nam và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Ngày sách Việt Nam và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 bắt đầu từ ngày 18/4-21/4/2022, với những nội dung:

- Tổ chức xây dựng các gian trưng bày sách, trưng bày và giới thiệu sách tại Thư viện huyện.

- Xây dựng mô hình Thư viện tại các Trung tâm học tập cộng đồng, điểm Bưu điện văn hóa, Nhà làng truyền thống tại các xã, thị trấn.

- Tổ chức các hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống trường: Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện.

- Tổ chức Ngày sách trong lực lượng vũ trang, lực lượng đoàn viên thanh niên và các tổ chức Hội, đoàn thể các cấp.

- Tổ chức vận động ủng hộ quyên góp, thu gom sách vở, trao tặng sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Và các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn.

Tin liên quan