BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHƯỚC SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ I/2022

Sáng ngày 28/3/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm-HUV- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị và các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Hội nghị đã thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022; đồng thời phát động thi đua trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở năm 2022. 

Description: F:\tin bai 2021\ANTT.jpg

Quý I/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã tập trung xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”; vận động đóng góp, hỗ trợ hộ các hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; tiến hành kiện toàn Ban công tác Mặt trận khu dân cư nhiệm kỳ 2021-2024; tuyên truyền, vận động thực hiện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; thành lập, ra mắt các tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp trong xây dựng nông thôn mới; tham gia các hoạt động cùng với chính quyền cùng cấp trong phát động trồng cây xanh; vận động Nhân dân chuyển đổi việc trồng cây keo sang trồng cây sắn, bắp và các loại cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao…

Tại Hội nghị, các xã, thị trấn cũng đã phản ánh một số khó khăn, vướng mắc tại địa phương trong tuyên truyền, vận động thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác vận động đăng ký thoát nghèo năm 2022; việc vận động xây dựng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2022: Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; sớm hiệp thương phân công với các tổ chức thành viên trong việc củng cố, duy trì và thành lập mới mô hình chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân, nắm bắt DLXH và những kiến nghị của Nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền và MTTQ huyện; tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án của UBND huyện, tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, nhất là việc thực hiện Đề án phát triển kinh tế miền núi và vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, kế hoạch phát triển kinh tế chăn nuôi./.

Tin liên quan