Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Năng phối hợp tổ chức ra mắt Mô hình đoạn đường tự quản “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” giai đoạn 2021 – 2026

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của Nhân dân trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tại địa phương; sáng ngày 18/3/2022, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phước Năng phối hợp cùng các đoàn thể: Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên tổ chức ra mắt Mô hình đoạn đường tự quản “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại 03 khu dân cư trên địa bàn. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phước Năng; đại diện Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và trưởng các tổ chức đoàn thể của các khu dân cư trong xã.

Ảnh: Lễ ra mắt mô hình

Chương trình đã thông qua kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình, trong đó chú trọng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí: “Xanh”, “Sạch”, “Đẹp”, “An toàn”; thông qua Quyết định thành lập mô hình và tổ chức ra mắt Ban điều hành hoạt động tại các khu dân cư; thống nhất xây dựng quy chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong triển khai thực hiện. Sau khi kết thúc chương trình ra mắt, các thành viên trong Ban điều hành cùng với bà con Nhân dân các khu dân cư đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường chính trên địa bàn xã.

Với những nỗ lực, quyết tâm của Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân xã Phước Năng, tin tưởng rằng mô hình sẽ đem lại hiệu quả thiết thực, phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến khu dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; chấp hành tốt hương ước, quy ước của khu dân cư; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động do các cấp các ngành phát động; đẩy mạnh công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới trên địa bàn xã, phấn đấu để xã Phước Năng đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2023./.

Tin liên quan