Hội thi và Giao lưu “Olympic Tiếng Anh tiểu học” năm học 2021-2022.

Sáng ngày 18/3/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn tổ Hội thi và Giao lưu “Olympic Tiếng Anh tiểu học” cấp huyện năm học 2021-2022.

Description: Ảnh có chứa văn bản, tường, trong nhà

Mô tả được tạo tự động
Ảnh: Học sinh tham gia Hội thi và Giao lưu “Olympic Tiếng Anh tiểu học”

Tham gia chương trình lần này có 50 em học sinh lớp 3, 4, 5 đến từ 10 trường Tiểu học, TH&THCS trên địa bàn huyện Phước Sơn. Tại buổi giao lưu các em học sinh sẽ tham gia 2 phần thi: Phần thi giới thiệu đội hình và phần thi trình bày một chủ đề và trả lời câu hỏi.

Chương trình Hội thi và Giao lưu “Olympic Tiếng Anh tiểu học” được tổ chức nhằm mục đích tạo điều kiện để học sinh được phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp bằng tiếng Anh, góp phần thúc đẩy việc đổi mới hình thức và phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh.

Đồng thời khuyến khích các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động dạy và học tiếng Anh, góp phần thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

Tin liên quan