Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải sắp xếp giải quyết công việc theo hình thức trực tuyến phù hợp.

 

Nhằm đảm bảo tiến độ, không gây ách tắc, chậm trễ, kịp thời giải quyết công việc, ngày 11/3/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1395/UBND-KGVX về thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước là F0 và F1.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh là đối tượng F0 (trừ trường hợp bệnh nặng trở lên) và F1 đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú (theo quy định) phải sắp xếp giải quyết công việc theo hình thức trực tuyến phù hợp. Trường hợp làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị phải thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền.

File đính kèm: Công văn

Tin liên quan