Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức trực tuyến Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Sáng ngày 08.3, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức trực tuyến Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh, đồng chủ trì, các đồng chí lãnh đạo của các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh và các đại biểu tham dự tại 18 điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố.

Ảnh: các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Phước Sơn

Trong năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh được thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả. Các địa phương đã kịp thời, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Công tác tuyên truyền vận động với nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, thiết chế văn hóa, từng bước thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân. Nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng phong trào gắn với các phong trào thi đua yêu nước; công tác kiểm tra, giám sát phong trào được thực hiện nghiêm túc, qua đó nắm bắt thực tiễn và đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện phong trào gắn với nhiều hành động, nghĩa cử thiết thực, chia sẻ cùng nhau vượt qua khó khăn, chung tay phòng, chống dịch COVID-19 ở cộng đồng dân cư. 

Năm 2021, toàn tỉnh có 372.586/409.629 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá, tỷ lệ 90,96% (tăng 1,6% so với 2020); 1.056/1.240 thôn - khối phố đạt chuẩn văn hoá, tỷ lệ 85%; 101/200 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, tỷ lệ 50,5%; 19/41 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tỷ lệ 46,3%; 1.609 lượt Tộc được công nhận Tộc văn hoá, tỷ lệ 42,3% (tăng 7,7% so với năm 2020); 1.705/1.825 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, tỷ lệ 93,4% (tăng 2,39% so với năm 2020) và 124/168 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 74% (bằng năm 2020); 1.184/1.240 bản hương ước, quy ước được UBND cấp huyện công nhận, tỷ lệ 95,48%. Có 32,2% số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; 22,7% số gia đình thể thao, 795 Câu lạc bộ thể dục thể thao; 100% số cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khoá; 74% số cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện thường xuyên hoạt động thể thao ngoại khoá; 97% số cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực.