Huyện Phước Sơn kêu gọi đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp

Để triển khai các định hướng về phát triển kinh tế xã hội huyện theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận đến năm 2025 và năm 2030; UBND huyện Phước Sơn kêu gọi các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, khả năng và năng lực thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp đến liên hệ và đăng ký chủ đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

1. Thông tin chung dự án:

- Tên Cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Khâm Đức .

- Địa điểm: thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

- Vị trí khu đất nằm phía Đông Bắc thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn; cách đường Hồ Chí Minh 7,5 km, cách trung tâm huyện khoảng 3km:

+ Phía Đông giáp: rừng sản xuất.

+ Phía Tây giáp: đường trục 29 đi công viên văn hoá.

+ Phía Nam giáp:  rừng sản xuất.

+ Phía Bắc giáp: trạm biến áp 110kv và rừng sản xuất.

- Quy mô đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Khâm Đức định hướng quy hoạch chi tiết khoảng 15ha, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, gồm các hạng mục chính: GPMB, san nền; xây dựng hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng, hệ thống thoát, xử lý nước thải, chất thải, hệ thống cấp nước; đường giao thông, PCCC...

- Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Cụm công nghiệp Khâm Đức dự kiến đi vào hoạt động gồm các ngành nghề chính sau: các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

- Mục đích kêu gọi đầu tư: UBND huyện Phước Sơn mong muốn tìm kiếm các nhà đầu tư có nhu cầu, năng lực làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Khâm Đức, từ đó hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thành lập Cụm công nghiệp theo các quy định của nhà nước và của tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự thực hiện:

Nhà đầu tư quan tâm, hoàn thiện Hồ sơ đăng ký chủ đầu tư dự án Cụm Khâm Đức theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và gửi về UBND huyện Phước Sơn (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) để tổng hợp, trình UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, quyết định.

File đính kèm: Thư kêu gọi

Tin liên quan